Меню

Polski выбор страны
Aktualności
Rozwiązanie to ma ułatwić finansowanie inwestycji na gruntach rolnych. Podpisana przez prezydenta nowelizacja wprowadza zmiany, ułatwiające realizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która weszła w życie 30 kwietnia. Właściciel gruntu oraz bank będą wspólnie ustalać wartość ...
Rząd tłumaczy, że występuje o przesunięcie ostatecznego terminu składania wniosków, by dać rolnikom więcej czasu na przyswojenie nowych zasad i poprawne wypełnienie pism. - Jest to dla Polski ważna kwestia, ponieważ w związku z wprowadzeniem w 2015 r. nowego systemu ...
Włoscy parlamentarzyści są w tej sprawie zgodni, więc prawo ułatwiające przedsiębiorcom oddawanie jedzenia może zostać przegłosowane w Izbie Deputowanych (odpowiednik naszego Sejmu) już w przyszłym tygodniu - pisze "The Independent". Później ustawę musi zaakceptować jeszcze włoski Senat. Koniec z wyrzucaniem jedzenia ...
Poland contributes some five percent to the EU agricultural output, and is one of the seven biggest contributors in the Union, who together output around 75 percent of the total. Poland contributes some five percent to the EU agricultural output, and ...
Poland will be getting EUR 28.9 million in aid to farmers from the EU as part of a total of EUR 500 million for the entire EU, with Polish Agriculture Minister Marek Sawicki being “disappointed”. The aid for Poland is the ...
Poland will be getting EUR 28.9 million in aid to farmers from the EU as part of a total of EUR 500 million for the entire EU, with Polish Agriculture Minister Marek Sawicki being “disappointed”. The aid for Poland is the ...
Najważniejszym punktem obrad Rady Ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa, która odbyła się 22 października 2015 r. w Luksemburgu, w części rybackiej były negocjacje limitów połowowych (Total Allowable Catch - TAC) dla Morza Bałtyckiego na 2016 rok. Fot. Posiedzenie Rady Ministrów ...
Komisja Europejska po raz ostatni w ramach obecnego systemu promocji produktów rolno - spożywczych zaakceptowała 33 programy o łącznym budżecie ponad 107 mln Euro. Polskie organizacje branżowe pozyskały ponad 10 mln Euro na promocję w Polsce i Niemczech - pomidorów, na ...
Dziś, wkrótce po zakończeniu wizyty podsekretarz stanu Zofii Szalczyk, strona indyjska poinformowała o zaakceptowaniu weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla polskich produktów rybołówstwa. Decyzja władz Indii jest efektem starań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii o uzyskanie dostępu dla polskich ...
Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego: uproszczenie procedur prawnych i obowiązków w zakresie sprawozdawczości; wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb; zmiana systemu wsparcia rynkowego; zapewnienie lepszej informacji dla konsumenta, tak aby mógł podejmować świadome decyzje zakupu. Zmiany wprowadzone znowelizowaną ustawą dotyczą przede wszystkim następujących obszarów: Identyfikowalność ...
Od dnia 10 lipca br. weszła w życie zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, na podstawie której: zapewniono producentom owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowana przez zakłady ...
Patrząc na spodziewany spadek plonów zbóż w skali ogólnopolskiej, świętokrzyscy rolnicy powinni mieć powody do zadowolenia” – powiedział z PAP prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla. Jego zdaniem, o ile w skali kraju plony mogą spaść o 10-20 procent, to ...
Największy deficyt wody w ostatnim okresie wystąpił na Lubelszczyźnie - podał w piątek w najnowszym raporcie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Z powodu suszy duże straty zapowiadają się w uprawach zbóż jarych i krzewów owocowych. "Od 11 czerwca ...
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada oficjalnych informacji o zamiarze wprowadzenia przez Rosję zakazu importu polskiego szprota. Taką zapowiedź podała dziś jedna z rosyjskich agencji informacyjnych. Można to uznać za kolejny element politycznej gry w sektorze żywnościowym między Rosją ...
Praktycznie na terenie całego kraju mamy do czynienia z suszą. W dwunastu województwach działają komisje powołane przez wojewodów do szacowani strat. Jest ich obecnie 809 – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Fot. Konferencja prasowa ...
This year’s droughts which have plagued agriculture around the country since May have dented the potential for a record year in sugar production – which in Poland is mostly made from sugar beet. The National Union of Sugar Beet Growers estimates ...
W ramach polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych, które odbywały się 16 lipca br. w Madrycie z udziałem premier Ewy Kopacz, miały miejsce rozmowy podsekretarz stanu Zofii Szalczyk z jej hiszpańskim odpowiednikiem Carlosem Cabana Godino - Sekretarzem Generalnym ds. Rolnictwa i Żywności. Fot. Podsekretarz ...
Following the introduction of a Russian trade embargo on Polish apples, the authorities in the country have been expanding their scope to export the Polish fruit. “This will not happen right away,” Agriculture Minister Marek Sawicki told the PAP news agency, ...
The Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) in Puławy has declared that Poland may experience an agricultural drought soon, mostly affecting cereal production.  The IUNG warned in a statement that “there is a threat of agricultural drought around the ...
Poland is now the largest producer of button mushrooms in Europe, and the world's largest exporter.It was only possible to achieving such a good position thanks to investments from EU funds, said Dariusz Wychowałek, the president of the group of ...
Фотогалереи
биопро
зерно